Kredyt chwilówka na dowód dla zadłużonych bez przelewu

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Zabezpieczenie spłaty kredytu

lip 2, 2018

Jednym z warunków udzielenia kredytu może być ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Wyróżnia się trzy typy takiego zabezpieczenia, a mianowicie zabezpieczenie ekonomiczne, psychologiczne i prawne. W przypadku ekonomicznego zabezpieczenia, bank ustala czy kredytobiorca ma na tyle dobra sytuacje finansową iż jest zdolny poradzić sobie z przyznanym mu kredytem .Zabezpieczenie psychologiczne dotyczy reputacji klienta. Jeśli jest on wiarygodny, bo na przykład zawsze wywiązywał się z swoich zobowiązań, to bank chętniej udzieli mu pomocy finansowej. Ostatnia, opcja, czyli zabezpieczenie prawne polega na ustanowieniu prawnych zabezpieczeń. Nie jest to obligatoryjne jednak banki z reguły się to tego stosują.

 

Jest wiele rodzajów prawnego zabezpieczenia. To jakie zostanie zastosowane w przypadku naszego kredytu determinowane jest przez rodzaj, wysokość oraz termin spłaty kredytu. Przykładem takiego zabezpieczenia będzie weksel in blanco czy pełnomocnictwo banku do dysponowania rachunkiem bankowym. Banki stosują również zabezpieczenia rzeczowe takie jak hipoteka czy kaucja.